Slovník onkologických výrazů


Alopecie – Ztráta chlupů. Psi a ani kočky neztrácejí chlupy během chemoterapie jako se to stává u lidí. Většinou ztrácejí chlupy jenom při terapie radiační a to pouze lokálně a v trsech. U koček během chemoterapie vypadávají vousy, a jenom velmi zřídka dochází ke ztrátě chlupů i na povrchu těla.

Anorexie – Ztráta apetitu. Častou příčinou je samotné nádorovité onemocnění, nebo v důsledku chemoterapie.

Biopsie – Vzorek tkáně odebraný od pacienta, aby se mohlo provést laboratorní vyšetření na přítomnost a rozsah nádoru. Při incisionální biopsii se pro histologické vyšetření odebere pouze malá část nádoru, při excisionální biopsii je snaha vyjmout celý nádor a to tak, aby nezůstala v těle žádná nádorovitá buňka.

Karcinom – Nádor pocházející z kůže, nebo ze žlázy.

Chemoterapie – Léčení nádorovitého bujení pomocí léků.

Cyklus – Série (chemoterapeutických) léků podávaných v pravidelných intervalech při léčbě určitého typu nádoru.

Lymphom – Někdy nazývaný lymphosarkóm. Je to nádor lymfatických uzlin, nebo lymfatického systému.

Mastocytom – častý nádor kůže psů; méně častý u koček.

Onkolog – Veterinární lékař specializován v diagnostice, klasifikaci a léčbě nádorů. Veterinární onkolog provádí vytváří léčebný plán, aplikuje chemoterapii a doporučuje chirurgickou léčbu nebo léčbu ozářením.

Metastáze – Zhoubný nádor který má schopnost se šířit do ostatních částí organizmu.

Neoplazie – Nádorové bujení nových, nebo abnormálních buněk.

Osteosarkóm – Nádorové bujení kostní tkáně. Často se vyskytuje u psů, zejména velkých a obřích plemen.

Paliativní léčba – Léčba která zmírňuje, nebo odstraňuje příznaky nemoci, ale neléčí příčinu onemocnění. Paliativní léčba zaručuje nejvyšší možnou kvalitu života, po nejdelší možnou dobu u zvířat s nevyléčitelným onemocněním.

Histopatolog – odborník, který mikroskopicky zjišťuje příčinu nemoci z tkání odebraných biopsií.

Prognóza – pravděpodobný vývoj onemocnění.

Protokol – Stanovuje typ, způsob, dobu a počet aplikací chemoterapeutických léčiv zvířeti s onkologickým onemocněním.

Radiační onkolog – Odborník na radiaci, který plánuje, předepisuje a aplikuje radiační terapii.

Sarkóm – nádor pocházející z jiné než epiteliální tkáně.

Užitečné tipy Nepřehlédněte Kde nás najdete

Běhounkova 2530
Praha 5-Nové Butovice
Tel: +420 251 614 378

zobrazit kontakty