Extrakce zubů

Nejčastějším chirurgickým zákrokem prováděném v dutině ústní ve veterinární medicíně je extrakce zubů. Většinu zubů lze zachránit, ale v některých případech, např. z důvodů pokročilého onemocnění zubu, zdravotního stavu pacienta, neschopnosti, nebo neochoty majitele vykonávat domácí ošetření a nebo nést finanční náklady, zůstává extrakce nejlepším řešením.

Indikací k extrakci nejčastěji bývá:

Pokročilé periodontální onemocnění, fraktura zubu, nadpočet zubů, nebo stěsnané zuby, kočičí resorptivní orální leze, záněty a ortodontické choroby, které působí trauma v dutině ústní.

RTGU zlomených zubů, se v první řadě snažíme léčbou kořenových kanálků zub zachránit. Jedná se hlavně o špičáky, horní 4. premolár a první dolní molár. Pro pacienta jsou uvedené zuby velmi důležité a navíc velký rozměr kořenů těchto zubů dělá extrakci velmi svízelnou a namáhavou, zvláště když jsou zuby jinak periodontálně zdravé.

Pro resorpční orální leze, zejména v jejich počáteční fázi je rekonstrukce jednou z možností, ale uvedené leze bývají progresivní (mají vlastnost se zhoršovat).

V závislosti na stupni onemocnění a za předpokladu, že majitel je schopný a ochotný pokračovat s léčbou doma, lze i periodontální choroby úspěšně léčit chirurgicky.

Před uvažovanou extrakcí se pomocí RTG snímku musíme nejdříve přesvědčit, zda kořen zubu není chorobně, nebo anatomicky změněný. Při vlastní extrakci zub Bainovou pákou nejdřív uvolníme periodontální vazy natolik, abychom pak zub mohli kleštěmi snadno extrahovat.

U zubů které mají víc než jeden kořen, je zub nutné rozčlenit na jednotlivé kořeny a každý kořen potom zvlášť jednotlivě vyjmout. Veterinární dentista podle velikosti, vzniklou ránu dutinu bud zašije, nebo nechá volnou. Při šití se použije vstřebatelné vlákno, aby se pacient při vytahování stehů nemusel opět narkotizovat. 14 dnů po extrakci se rána zkontroluje, zda je dobře zahojena.

U fakturovaných špičáků, které jsou jinak, zejména periodontálně zdravé, se extrakce musí provést jiným způsobem. Kořeny těchto zubů jsou velmi dlouhé, asi dvakrát delší než jejich korunka (část zubu kterou vidíme) a proto je standardní extrakce velmi těžká, ne však nemožná. Většinou, aby se ušetřil čas, námaha a utrpení pacienta, extrakce se provede chirurgickou cestou. U tohoto postupu je nutné na vnější stran straně zubu provést v dásni řez, kterým se odkryje kost. Vysokorychlostním zubním vrtáčkem se na vnější straně zubu odstraní část kosti a zub se vyjme z lůžka. Nakonec se řez v dásni zašije.

Užitečné tipy Nepřehlédněte Kde nás najdete

Běhounkova 2530
Praha 5-Nové Butovice
Tel: +420 251 614 378

zobrazit kontakty