HARMONICKÝ SKALPEL - moderní přístrojové vybavení

Nově jsme na naší kliniku pořídili harmonický skalpel. Harmonický skalpel je unikátní operační technologií určenou pro řez tkání a stavění krvácení, která je jemnější, šetrnější a bezpečnější než ostatní běžně používané metody. Speciální přístroj provádí řez na principu ultrazvukového kmitání operačního nástroje. Výsledkem je přesné ohraničení řezu, které podstatně méně zasahuje okolní tkáně, a potlačení krvácení. Operační rány se při použití harmonického skalpelu ve srovnání se standardními metodami rychleji a nekomplikovaně hojí. Tato technologie umožňuje koagulaci a disekci měkkých tkání a cév silných až 7 mm, v operačním čase do dvou sekund. Tepelné poškození okolní tkáně je na rozdíl od klasické metody elektrokoagulace minimální. Harmonický skalpel se používá pro různé operační výkony – od operace mandlí a štítné žlázy, přes veškeré zákroky v hrudní a břišní dutině až po operace urologické a kastrace. V laparoskopické operativě nádorových onemocnění dominuje nad jinými typy koagulace. Používáme ho také při všech onkologických operacích. Hlavní výhodou zmíněného typu koagulace je maximální bezpečnost pro pacienta, kterým neprochází žádný elektrický proud. Při koagulaci harmonickým skalpelem jsou využívány teploty nižší než 100 °C. Tím je možno koagulovat i v naprosté blízkosti životně důležitých struktur. Při použití ostatních koagulačních metod jsou tyto teploty několikanásobně vyšší, 200 až 400 °C. Použitím harmonického skalpelu je tedy následně zajištěno fyziologické hojení tkání bez rizika poškození okolních životně důležitých orgánů. To také znamená menší bolestivost pro pacienta a rychlejší rekonvalescenci. Neméně důležitá je multifunkčnost použití nástrojů, která snižuje potřebu využití dalších nástrojů na preparaci a disekci tkání v průběhu operace. Výrazně tím snižuje délku operačního výkonu Harmonický skalpel značně přispívá k dosažení nejvyšší kvality prováděného operačního výkonu v laparoskopické i otevřené chirurgii. Patříme nyní mezi jen velmi málo pracovišť v České republice, která mohou tuto nejmodernější operační technologii používat a nabízet Vám tak pro Vaše čtyřnohé kamarády standard péče, který není zatím běžný ani v lidské medicíně.

Najdete nás

Běhounkova
Praha 5 - Nové Butovice


Telefon

+420 251 614 378


E-mail

vets4pets@seznam.cz