Právní ustanovení

pro návštěvníky internetových stránek www.vets4pets.cz

Tento text obsahuje všeobecné informace ohledně právního charakteru stránek www.vets4pets.cz Veterinární kliniky Na Hůrce (dále jen "Klinika") a zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči Klinice při přístupu na stránky www.vets4pets.cz a používání informací zde obsažených. Čtěte prosím tyto informace pozorně.

  • Nic, co je zde uvedeno, nesmí být považováno za podávání rad, návodů nebo doporučení, a na nic, co je obsahem této stránky, nemá být pohlíženo jako na základ pro jakékoli rozhodnutí nebo činnost. V souvislosti s péčí o zdraví je velmi důležité spoléhat na odbornou pomoc veterinárních lékařů a jejich rady, stejně tak i na rady a doporučení dalších odborníků veterinární medicíny, a to vždy v závislosti na konkrétní situaci. Klinika nenese a nepřebírá jakoukoli odpovědnost za správnost a úplnost nebo za užití či využití informací, které jsou na této stránce. Klinika nenese žádnou odpovědnost za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.
  • Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek www.vets4pets.cz nebo jejich nepovoleným užitím či jejich jednotlivých složek, může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Klinice. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.
  • Údaje na stránkách www.vets4pets.cz mají pouze informační charakter a Klinika umisťuje na tyto stránky nejaktuálnější informace. Přesto upozorňujeme návštěvníky těchto stránek, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace informací.
  • Přestože tyto webové stránky mohou odkazovat na produkty nebo služby třetích stran nebo propojovat na webové stránky nebo k informacím třetích stran, Klinika nepřebírá ohledně nich žádné záruky ani nečiníme žádná prohlášení. Jakákoliv propojení na jiné webové stránky jsou poskytnuty pouze pro Vaše pohodlí. Ohledně produktů, služeb a webových stránek třetích stran musíte činit vlastní rozhodnutí.

Najdete nás

Běhounkova
Praha 5 - Nové Butovice


Telefon

+420 251 614 378


E-mail

vets4pets@seznam.cz