Hypertyreóza - onemocnění a léčba

Hypertyreóza je onemocnění způsobené nadměrnou činností štítné žlázy, orgánu který se nachází na krku po obou stranách hrtanu. Tato žláza produkuje hormon štítné žlázy tyroxin, který napomáhá při regulaci metabolizmu vaši kočky . Jestliže štítná žláza produkuje nadměrné množství hormonu, „vnitřní motor“ vaši kočky se přetáčí.

Onemocnění se dá úspěšně léčit, ale neléčené končí smrtí.

Co vyvolává onemocnění ?

Hypertyreóza byla u koček poprvé zjištěna až asi před 30 lety a je vyvolána nezhoubným nádorovým bujením štítné žlázy. Zatím se přesně neví co nádorové bujení vyvolává. Onemocnění se vyskytuje převážně u koček středního a staršího věku, zatím co u koček mladých se vyskytuje pouze výjimečně. Je to nejčastější hormonální onemocnění starších koček.

Jaké jsou příznaky ?

Prvním příznakem, že se něco děje je obvykle značně zvýšená chuť ke jídlu. I když vaše kočka žere podstatně víc, přesto ztrácí na váze a její kožíšek se stává drsným, matným a neupraveným. Dalšími příznaky jsou neklid, agresivita, třes, žízeň, časté močení, zvracení a průjem. Asi u jednoho z deseti případů jsou příznaky netypické, opačné než se předpokládá. Jsou to deprese, nechutenství a celková tělesná slabost.

Jak se hypertyreóza diagnostikuje ?

Kromě již popsaných příznaků, existuje celá řada kroků a možností vyšetření jak provést správnou diagnózu. Při celkové klinické prohlídce a prohlídce hrdla váš veterinář zjistí že, štítná žláza vaši kočky je zvětšená, nebo uzlovitá. Provede vyšetření krve, aby se vyloučila jiná onemocnění, zejména onemocnění jater a ledvin. Měření hladiny hormonu v krvi může při určování diagnózy být nápomocné, ale u některých koček hladina tyroxinu může být i normální.

Váš veterinář provede i vyšetření srdce, protože abnormálně rychlá anebo nepravidelná srdeční činnost je jedním z dalších příznaků nemoci.

Včasná diagnóza a následní včasná léčba je důležitá v prevenci poškození srdce a ledvin.

Jak se onemocnění léčí ?

Podáváním léků – Podávají se léky (jednou až třikrát denně), které brání produkci hormonu štítné žlázy..

Výhody:

Léčba je jednoduchá a nevyžaduje narkózu.

Vhodná i pro kočky s těžkým onemocněním ledvin u kterých by jiný způsob léčby mohl průběh onemocnění ledvin zhoršit.

Nevýhody:

Nepostihuje vyvolávající příčinu a léky se musí podávat pro celý zbytek života kočky.

Některé kočky mají potíže s polykáním tablet.

Nesmí se zapomenout na každodenní podávání léku

Léky u některých koček mohou mít vedlejší účinky, např. vyvolávat únavu a anemii (chudokrevnost).

Na začátku léčby musí kočka být důsledně monitorovaná ,aby se zjistilo správné dávkování léku.

Chirurgicky – abnormální štítná žláza se operativně odstraní.

Výhody:

Chirurgickým zákrokem se onemocnění úplně vyléčí a další podávání léků není nutné.

Nevýhody:

Operační zákrok nelze provést u každé kočky. Není vhodný zejména pro kočky s těžším onemocněním ledvin a koček starších.

Některé kočky musí před operací postoupit asi třítýdenní medikamentózní léčbu ,aby se ledviny stabilizovaly a dokázaly vypořádat s narkózou.

Celková narkóza je vždy určité riziko, zejména pro ne zcela zdravá zvířata.

Při chirurgickém zákroku existuje určitá možnost poškození příštítných žláz, které leží v těsné blízkosti žlázy štítné a které kontrolují metabolizmus vápníku v těle. Operaci by proto měl provést pouze zkušený chirurg.

Po operaci musí být kočka několik týdnů přísně monitorovaná, aby se zjistilo jestli v důsledku poškození příštítné žlázy nedochází ke změně hladiny vápníku v krvi.

Ozářením – Injekce radioaktivního jodu zničí nádorové buňky ve štítné žláze a normální tkáň zůstane nepoškozena a funkční.

Výhody:

Zákrok se provádí bez narkózy a nemá téměř žádné vedlejší účinky.

Jednorázový zákrok natrvalo vyléčí 9 z 10 případů a druhý (opakovaný) zákrok vyléčí většinu zbývajících.

Ozáření účinkuje i u mnohem vzácnějších případů kdy nádorové bujení je zhoubné, anebo když část žlázy je umístěna odděleně od žlázy hlavní a při chirurgickém zákroku to ujde pozornosti.

Nevýhody:

Dostupnost. Jelikož se jedná o radioaktivní látku, jejíž používání podléhá striktním regulačním předpisům, tímto způsobem léčby se zabývá pouze několik málo pracovišť, lze očekávat dlouhou čekací lhůtu.

Vaše kočka bude muset zůstat asi 4 týdny v kompletní isolaci dokud hladina radiace neklesne. Během této doby nelze s kočkou manipulovat a proto tato metoda není vhodná pro kočky, které mají i jiné závažné onemocnění vyžadující akutní léčení.

Výdaje za léčbu a delší hospitalizaci mohou být vysoké.

Co je pro moji kočku nejlepší?

Rozhodnutí který způsob léčby použít by mělo vycházet až po důkladné konzultaci s vašim veterinárním lékařem.

Každá metoda má své výhody a nevýhody. Ne všechny jsou vhodné pro vaši kočku. Je několik faktorů, které se musí brát v úvahu. Je to věk kočky, závažnost případu, přítomnost anebo nepřítomnost jiných nemocí, riziko komplikací apod.

Cena zákroku může rovněž být jedním z rozhodujících faktorů, jelikož jak chirurgický zákrok, tak ozařování mohou být značně nákladné.

Je nutné ale poznamenat, že i onemocnění které bylo zjištěno relativně včas a ještě v ranném věku zvířete v důsledku dlouhodobé léčbě trvající i několik let, nemusí být levná záležitost.

Najdete nás

Běhounkova
Praha 5 - Nové Butovice


Telefon

+420 251 614 378


E-mail

vets4pets@seznam.cz