Vakcinace - základ prevence

Vakcinace je základní a nezbytná ochrana před nemocí.Existuje několik velmi nakažlivých infekčních nemocí, které mohou být smrtelné a kterými se může nakazit i Váš králík. Naštěstí jsou k dispozici vakcíny proti dvěma z nich. Pravidelnou vakcinací můžete svého králíka chránit proti onemocnění myxomatózou a virovým hemoragickým onemocněním – morem králíků.Jak vakcíny fungují?

Vakcíny se aplikují injekčně pod kůži. Všechny působí tak, že naučí bílé krvinky v těle králíka rozeznat a napadat viry nebo baktérie, proti kterým je vakcína určená.

Tím by mělo být zabráněno propuknutí infekce při dalším kontaktu s tímto infekčním agens. Současné vakcíny se rozdělují na dvě hlavní skupiny: „živé vakcíny“ které obsahují, kmen bakterie nebo viru, který byl oslaben, tak aby nevyvolal onemocnění, ale stimuloval imunitu, a „mrtvé vakcíny“ kde byl patogen umrtven tepelně nebo chemicky. Po aplikaci antigenů obsažených ve vakcíně do těla zvířete dojde k tvorbě specifických protilátek, které pak chrání imunizované zvíře proti onemocnění morem a myxomatózou králíků. Každý typ vakcíny má svoje výhody a nevýhody. Živé vakcíny poskytují lepší a dlouhotrvající imunitu, ale nedoporučuje se jejich použití u březích samic.Co je myxomatóza?

Myxomatóza je nemoc kterou způsobuje virus.Toto onemocnění postihuje pouze králíky. Mohou se nakazit jak divocí králíci, tak králíci chovaní v domácnostech. Virus způsobuje velké otoky, pysků, očních víček a genitálií. Divocí králíci, kteří onemocní myxomatózou obvykle padnou za oběť predátorů, jako jsou např. lišky. Králíci chovaní v domácnostech se někdy díky velmi intensivní péči zotaví, ale většina toto onemocnění také nepřežije.

Virus myxomatózy se přenáší mezi nakaženými a zdravými králíky přímým kontaktem a hmyzem. Blechy a létající bodavý hmyz (např. muchničky) jsou nejčastějšími vektory přenosu. Kočky mohou někdy přenášet nakažené blechy na vaši zahradu nebo i do domu. Takže i když králík žije v domácnosti v centru města, daleko od mís výskytu divoukých králíků, je stejně pořád v ochrožení nakažení touto nemocí.Co je virové hemoragické onemocnění - mor králíků?

Virové hemoragické onemocnění - mor králíků (VHO) je smrtelné virové onemocnění, které postihuje pouze králíky. Způsobuje ho vysoce nakažlivý virus, která se přenáší přímým kontaktem z králíka na králíka, ale i kontaminovaným oblečením, krmivem nebo podestýlkou. Hmyz, hlodavci a ptáci mohou být také pženašeči tohoto viru a infikovat i králíky chované v domácnostech. Toto onemocnění je téměř vždy smrtelné a způsobuje masivní krvácení vnitřních orgánů. Postižená zvířata uhynou velkou zrátou krve.Kdy by se králíci měli vakcinovat?

Doporučuje se následující imunizační schéma:

a) Vakcinace proti virovému hemoragickému onemocnění - moru a myxomatóze králíků ve věku od 10 týdnů.

b) Jestliže epizootologická situace ve výskytu moru vyžaduje vakcinaci před dosažením tohoto věku (ne však dříve jak v 6 týdnech), je nutná revakcinace za 1 měsíc.

c) V oblastech s nepříznivou epizootologickou situací ve výskytu myxomatózy se doporučuje zahájení imunizace proti myxomatóze monovalentní vakcínou již od věku 4 týdnů s následnou revakcinací vakcínou proti virovému hemoragickému onemocnění - moru a myxomatóze králíků za 6 týdnů.

Plná chráněnost po vakcinaci se vyvine u myxomatózy za 9 dní a u moru za 2-3 týdny.U chovaných zvířat se doporučuje revakcinace proti myxomatóze ve 4měsíčních a proti moru ve 12měsíčních intervalech.Vzhledem k sezónnosti onemocnění je třeba provést vakcinaci (revakcinaci) tak, aby v kritickém období výskytu nákazy byla zvířata v plné imunitě.Vakcína proti pasteurelóze králíků.Po aplikaci antigenů obsažených ve vakcíně do těla zvířete dojde k tvorbě specifických protilátek, které pak chrání imunizované zvíře proti pasteurelóze.

Nesmí se vakcinovat zvířata nemocná.

Po vakcinaci může nastat přechodné mírné snížení příjmu krmiva, které vymizí v průběhu 24-48 hodin. V místě aplikace může vzniknout plochá zánětlivá lokální reakce velikosti 0,5 cm, výjimečně až 3 cm. Snížení procenta zabřezávání ramlic (do 15%).Doporučené vakcinační schéma:

Králíci od 4. do 6. týdne stáří 0,5 ml.

Králíci od 7. týdne stáří 1 ml.

- první vakcinační dávka ve 4. týdnu stáří,

- druhá vakcinační dávka v 7. týdnu stáří,

- třetí vakcinační dávka v 10. týdnu stáří (chovní králíci).

Další pravidelná imunizace vždy jednou vakcinační dávkou 1krát za 6 měsíců.

Při primovakcinaci starších králíků se imunizace provede dvakrát v intervalu tří týdnů, další pravidelné imunizace se opakují jednou vakcinační dávkou 1krát za 6 měsíců.

Vakcínu lze aplikovat simultánně s vakcínou proti moru a myxomatózeBalení 1 x 20 ml, 1 x 100 ml.Po 1. otevření je nutné obsah balení spotřebovat do 10 hod.MVDr. Richard Minarik

Najdete nás

Běhounkova
Praha 5 - Nové Butovice


Telefon

+420 251 614 378


E-mail

vets4pets@seznam.cz