Předoperační a pooperační péče o králíky

Většina králíků během svého života pravděpodobně podstoupí nějaký chirurgický zákrok, například kastraci, nebo kvůli onemocnění. V dnešní době je většina operací bezpečná, ale úspěch léčby a rekonvalescence do značné míry závisí i na kvalitě péče kterou majitel zvířeti poskytne před a po operačním zákroku.Co mám dělat před operací?

Když operace není nouzová, bylo by vhodné aby jste se na dobu rekonvalescence uvolnili z práce aby jste se o svého králíka mohl postarat. Používáním moderních operačních technik a i pomocí bezpečnějších narkotizačních preparátů bylo riziko komplikací během a po operacích sníženo na minimum. Protože stres z operace může značně snížit odolnost králíka proti infekčním nemocem, je vhodné aby všechny plánované vakcinace byly provedeny ještě před operací.

Jestli máte doma i jiná zvířata, např. psa, nebo kočku a nějakou operaci již podstoupili, tak víte že večer před operací musí držet hladovku. Prázdný žaludek snižuje riziko zvracení během operace když je zvíře v narkóze. Králíci mají ovšem zvláštnost že neumí zvracet a proto není nutné aby před operací hladověli, naopak hladovka může pro ně mít nepříznivý vliv.Co se děje v den operace ?

Většina veterinárních klinik provádí operace v pozdní dopoledne, anebo hned po obědě. Váš veterinární lékař vás požádá aby jste přinesli králíka k operaci v určitou dohodnutou dobu. Je důležité aby jste dodrželi stanovení čas a nepřišli pozdě, aby bylo dostatek času na předoperační přípravu. Králík by měl být do ordinace přinesen v přenosce s umělé hmoty označené štítkem s vašim jménem a adresou. Před operací dostane králík sedativum (uklidňující lék). Na noze anebo na uchu bude vystřiháno, nebo vyholeno malé místo k usnadnění nitrožilní injekce nebo k připojení přístroje k monitorování během narkózy. Ještě před operací budete požádáni aby jste podepsal že souhlasíte s provedením operace a že vám je její důvod znám.Kdy může králík jít domů ?

Při příjmu králíka k operaci budete požádán o vaše telefonní číslo a také vám bude sdělen přibližný čas kdy se můžete zeptat na průběh a výsledek operace. Po běžné rutinní operaci většina králíků může jít domů během několika hodin po probuzení z narkózy. Probouzení z narkózy je individuální a některým zvířatům trvá déle než se úplně proberou a váš veterinární lékař nepustí vašeho králíka domů dokud není úplně při vědomí.Co dělat když si králíka beru domů ?

Jestli se váš králík podrobil kastraci anebo postoupil jinou operaci, nahraďte v přenosce hobliny, piliny, slámu, nebo seno čistým novinovým papírem, nebo lépe čistým ručníkem. Pomůže to udržet operační ránu čistou a tím snížit riziko bakteriální infekce rány. Před odchodem domů vám veterinární lékař řekne kdy můžete králíka začít krmit a napájet a dále jestli bude potřebovat nějaké léky a kdy s nim máte přijít na kontrolu a na vyjmutí stehů.Co mám dělat když přijdu s králíkem domů ?

Při cestě domů držte králíka v teple. Jestli chováte králíka venku, přemístěte jeho budku dovnitř a umístěte jí do teplé a tiché místnosti (je-li králikárna příliš velká nechte ho v přenosce). Odstraňte veškerou podestýlku (hobliny, slámu) a nahraďte ji vrstvou čistých novin. Dejte mu vodu a chutné krmivo, např. mrkev, aby jste ho přiměli žrát co nejdříve. Mějte ho uvnitř alespoň 24 hodin. Snažte se ho držet v klidu, protože jakékoliv prudké a náhlé pohyby namáhají stehy ‚operační ránu. Veterinární lékař vám možná předepíše léky proti bolesti, antibiotika nebo další léky proti případné infekci. Je dobré udělat si seznam léků a povinností a odškrtávat si jednotlivé dávky a úkoly tak, aby se na žádný lék a na žádnou povinnost nezapomnělo.Bude mému králíkovi po narkóze nevolno ?

Po narkóze je celkem časté a normální že králík má i několik hodin nejistou, potácivou chůzi a spí déle a hlouběji než normálně.Jaké jsou příznaky vážnějšího problému ?

Jestli je váš králík i po 24 hod.smutný, apatický, vrávoravě a nejistě se pohybuje a nežere, zavolejte vašeho veterinárního lékaře. Jestli stehy povolily, nebo si je vykousal, jestli má křeče, otoky, nebo krvácí z operační rány, volejte veterináře okamžitě.Jak mám zabránit aby si králík nevykousal stehy ?

Většina králíků si zkouší operační ránu vykusovat, ale protože mnozí veterinární lékaři dnes při šití používají stehy které jsou úplně skryté pod kůží, stehy vykousat nelze. Jestli ale králík operační ránu stále olizuje a kouše, váš veterinář vám pro něj dá límec který se nasadí kolem krku králíka a zabrání mu aby si na operační ránu dosáhl.

Najdete nás

Běhounkova
Praha 5 - Nové Butovice


Telefon

+420 251 614 378


E-mail

vets4pets@seznam.cz