Zdravotní prohlídka

Při první návštěvě Vaší fretky (dále vždy 1x ročně)

Doporučujeme:

KLINICKÉ VYŠETŘENÍ Zahrnuje kontrolu srdce, poslech plic, kontrolu teploty, váhy, očí, uší, zubů, srsti a celkové kondice. Při této příležitosti je vhodné prodiskutovat zdravotní péči, chování fretky, rozmnožování, kastraci (vždy pozor na kastraci samic, které nejsou určeny k dalšímu chovu!) a výživu.

VAKCINACE PROTI PSINCE Tato nemoc je pro fretky smrtelná s minimálními šancemi na záchranu po propuknutí klinických příznaků. Nejúčinnější je prevence ve formě vakcinace. Vakcinují se mláďata ve stáří 8, 11 a pak 14 týdnech věku. Pro dostatečnou ochranu dospělých fretek je nezbytná revakcinace jedenkrát ročně.

VAKCINACE PROTI VZTEKLINĚ Toto očkování je povinné v případě, že s fretkou budete chtít cestovat. Jinak je očkování proti vzteklině vhodné hlavně pro uklidnění lidí kteří s ní náhodně mohou přijít do kontaktu, ale také bude li vaše fretka chodit ven a mohla by přijít do kontaktu s volně žijícími zvířaty. Očkuje se vždy jedenkrát ročně.KOPROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ je vhodné pro zjištění přítomnosti vnitřních parazitů, jako jsou škrkavky a kokcidie. Test se provádí ze vzorku trusu, který po odebrání přinesete co nejdříve v uzavřeném obalu do ordinace. Doporučujeme vyšetření vzorku trusu u mladých fretek a následně jednou ročně u dospělých fretek. U chovných fretek je vhodný interval po 3 měsících.

NAVÍC JE VHODNÉ:

VYŠETŘENÍ KRVE u starších fretek, nebo při podezření na onemocnění. Pomocí detailního vyšetření krve je možné předejít eventuelně diagnostikovat celou řadu onemocnění.KREVNÍ TEST ke zjištění protilátek proti viru Aleutské nemoci.

OZNAČENÍ MIKROČIPEM poskytne nezaměnitelné označení. Takovéto označení je navíc nezbytné pokud budete chtít s fretkou cestovat do zahraničí a pro vydání cestovního pasu.RTG je vhodným vyšetřením pro vyloučení některých onemocnění např. srdce, nebo cizích předmětů v žaludku a střevech a některých poranění.KULTIVACE TRUSU pomůže zjistit jestli v zažívacím traktu vaší fretky není velké množství bakterií nebo se tam vyskytují patogenní bakterie (např. Campyloacter) .PO DOSAŽENÍ 4 LET STÁŘÍ je vhodné pravidelné roční prohlídky provádět častěji tj. každých 6 měsíců.

Najdete nás

Běhounkova
Praha 5 - Nové Butovice


Telefon

+420 251 614 378


E-mail

vets4pets@seznam.cz