Vakcinační doporučení pro kočky

Vakcinace kotěte či dospělé kočky je jedním z nejdůležitějších kroků, které můžete udělat pro zlepšení kvality života vaší kočičky. Vakcíny pro kočky lze rozdělit v základu na dvě důležité skupiny. Jeden druh vakcín, který lze použít pro všechny kočky a pak druhou skupinu, která se používá pouze pro malé procento koček, které jsou specifickou nákazou více ohroženy. Přesný vakcinační postup pak vždy sestavíme s vámi při vaší první návštěvě s novým koťátkem nebo kočičím dospělákem.
Vakcíny pro kočky lze rozdělit v základu na dvě důležité skupiny. Jeden druh vakcín, který lze použít pro všechny kočky a pak druhou skupinu, která se používá pouze pro malé procento
Použití jednotlivých vakcín záleží na tom, kde se kočka pohybuje, zda chodí ven, jestli přijde do kontaktu s jinými zvířaty apod.

Jednotlivé nemoci, proti kterým lze očkovat, jsou:

PANLEUKOPENIE (P)
Kočičí panleukpoenie je způsobena parvovirem. K nákaze dochází při pozření viru - nejčastěji z míst, kde jiná nakažená kočka defekovala. Virus zůstává v prostředí aktivní velmi dlouho a jedinou možnou cestu, jak proti němu úspěšně kočku chránit, je očkování. Klinicky se nemoc projevuje zvracením, průjmy, malátností, teplotou, apatií, v některých případech onemocnění končí úhynem. Nejnáchylnější jsou koťata. Vakcína poskytuje téměř 100% ochranu a očkovat by se měla zvířata od cca 12. týdne věku, s revakcinací za 2-4 týdny. Další přeočkování za 1-3 roky, podle doporučení výrobce vakcíny. Bývá součástí sdružené vakcíny proti několika nemocem. Nejčastěji používáme Nobifac Forcat a Purevax RCPCH

VIROVÁ RHINOTRACHEITIDA A KALICIVIRÓZA (RC):
Nejnakažlivější onemocnění horních dýchacích cest, způsobená herpesvirem a kalicivirem. K nákaze dochází kontaktem s nakaženou kočkou, při používání stejných misek apod. Klinicky se onemocnění projevují kýcháním, výtokem z nosu a očí, zánětem spojivek, zánětem dásní. Po nakažení se některá zvířata uzdraví sama, jiná potřebují léčbu. Nicméně i poté mohou být nosičem nemoci až po dobu jednoho roku. Doporučuje se očkovat všechna zvířata. I když tato vakcína nechrání všechna zvířata tak 100% jako vakcína proti panleukopenii, vždy způsobuje mírnější průběh onemocnění. Očkovat by se měla koťata od 12 týdnů, přeočkování za 2-4 týdny a dále pak každé 1-3 roky podle doporučení výrobce. Jestliže se koťata vyskytují v prostředí, kde je riziko nákazy vyšší (např. útulky apod.), je možné je očkovat i dříve. Bývá součástí sdružené vakcíny proti několika nemocem. Nejčastěji používáme Nobifac Forcat a Purevax RCPCH

VZTEKLINA (R) :
K nákaze vzteklinou dochází pouze pokousáním nakaženým zvířetem. Vzhledem k tomu, že vzteklina je onemocnění přenosné i na lidi, je to onemocnění neléčitelné a smrtelné, je všeobecně doporučeno, aby byla vakcinována všechna zvířata, která chodí ven. U koček, které ven nechodí, je samozřejmě riziko nákazy minimální, je ovšem třeba zvážit možnost kontaktu s netopýry v letním období, či návštěvu nezvaného zvířete ve vašem domě. V některých státech je očkování proti vzteklině povinné pro všechna zvířata.

VIROVÁ LEUKÉMIE (FeLV) :
- kočičí leukemický virus. K nákaze koček dochází pouze při kontaktu se slinami či nosním výtokem nakažené kočky, při pokousání, olizování, nebo při sdílení stejné misky. Další možnost nákazy je z matky na kotě buď během březosti, nebo při kojení. K projevům onemocnění patří oslabení imunity, sekundární respiratorní onemocnění, letargie, anemie, vznik nádorových změn, nechutenství, úbytek hmotnosti a často úhyn. Koťata mladší než 16 týdnů a kočky žijící venku jsou nejnáchylnější k nákaze. vakcína neposkytuje 100% ochranu. Před první vakcinací je potřeba vyšetřit krev kočky na protilátky proti FeLV. Pokud se prokáže, že kočka tyto protilátky nemá, je možné ji vakcinovat a to poprvé mezi 8-12 týdnem, poté za 2-4 týdny a dále pak každý rok. Vakcinace proti FeLV může způsobovat vedlejší reakce - zatuhnutí v místě injekce, apatii, únavu, v některých případech bylo vysloveno podezření na vznik nádorů spojených s očkováním. Každopádně riziko vzniku nádorů jako reakce na očkování je výrazně menší, nežli riziko infekce kočičím leukemickým virem.

Následující onemocnění nebývají očkována plošně. Jejich aplikace je individuální podle potřeby:

CHLAMYDIÓZA (CH) :
Chlamydia psitaci je bakterie, která infikuje oko, spojivky a dýchací trakt koček. Onemocnění je léčitelné vhodným antibiotikem. Ke klinickým příznakům dále patří letargie, deprese, nechutenství, teplota. Vakcína neposkytuje 100% ochranu, je doporučována pro kočky, v jejichž okolí se infekce chlamydií vyskytují. Bývá součástí sdružené vakcíny proti několika nemocem. Nejčastěji používáme Nobifac Forcat a Purevax RCPCH

KOČIČÍ INFEKČNÍ PERITONITÍDA (FIP):
- onemocnění způsobené coronaviry. Smrtelné onemocnění, které se vyskytuje hlavně v prostředí s vysokou koncentrací koček, kde dochází k infekci pozřením viru vylučovaného stolicí nemocných jedinců. Vakcína proti tomuto onemocnění je na trhu k dispozici, nicméně okolo onemocnění samého existuje stále spousta otazníků.

DERMATOFYTÓZY (M):
Plísňové infekce kůže. Vysoce nakažlivé, přenosné i na člověka, nicméně léčitelné. Vakcíny jsou spíše doporučovány jako součást léčby, jejich preventivní účinek nebyl zcela prokázán.

KOČIČÍ IMUNODEFICIENTNÍ VIRUS (FIV):
často nazývaný „Kočičí AIDS". Způsobuje ztrátu imunity, klinicky se projevuje apatií, anorexií, vysoký výskyt druhotných infekcí, onemocnění očí, vznik nádorů, onemocnění kostní dřeně. Jestliže máto doma více koček a zvažujete pořízení nové, je vždy dobré vyšetřit ji na přítomnost protilátek proti FIV, abyste měli jistotu, že popřípadě nenakazíte vaše stávající kočky. Virus je vysoce infekční, nemoc je neléčitelná a kočky většinou hynou do 3 let po nakažení. Vakcína proti FIV je k dispozici na trhu pouze v USA, její 100% účinnost však bohužel nebyla plně prokázána a její běžné používání je proto zatím kontroverzní .Proto se na naší klinice spíše kloníme k názoru, že je lepší zatím počkat jak další vývoj této vakcíny bude pokračovat a do té doby chránit naše kočičí přátelé zamezováním kontaktu s potencionálně nemocnými jedinci.

Shrnutí: je velice důležité, abychom na vhodném vakcinačním schématu pro vaši kočičku pracovali společně. Veškerá koťátka by měla podstoupit vstupní prohlídku ve věku 6-8 týdnů. V tomto věku je také možné provádět první testy na FeLV či FIV protilátky. S očkováním začínáme mezi 10. - 12. týdnem věku.
Reakce na očkování se může dostavit po různých očkováních, může se lišit v rázu i intenzitě. Mírná únava bolestivost či otok v místě injekce nejsou neobvyklé. Pokud se dostaví alergická reakce na očkování, projeví se zvracením, průjmem, otokem a svědivostí v obličeji či po celém těle. I když tyto reakce budí ve vás, majitelích, často strach, nejsou život ohrožující. V drtivé většině případů pozitiva spojená s očkováním výrazně převažují nad možnými negativy.

Najdete nás

Běhounkova
Praha 5 - Nové Butovice


Telefon

+420 251 614 378


E-mail

vets4pets@seznam.cz